Η μονάδα οικιακού αυτοματισμού πολλαπλών λειτουργιών 9in 8out (κωδ. 01470) είναι προδιαμορφωμένη για τη φόρτωση μίας από τις 5 διαφορετικές διαμορφώσεις (1 = 8 φώτα, 2 = 6 φώτα και 1 ρολό, 3 = 4 φώτα και 2 ρολά, 4 = 2 φώτα 6 ρολά, 5 = 4 ρολά). Στο εκπαιδευτικό βίντεο περιγράφεται η διαδικασία μεικτής διαμόρφωσης με 4 φώτα και 2 ρολά (διαμόρφωση 3).

Δημοσιεύτηκε στις