Οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης 02660 πρέπει να εισαχθούν σε μια ομάδα του συστήματος By-me για λειτουργία;

Όχι , οι λαμπτήρες έκτακτης ανάγκης 02660 μπορούν να συνδεθούν με τον παραδοσιακό τρόπο και να λειτουργούν χωρίς τη χρήση του συστήματος By-me. Μόνο σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η κατάλληλη διεπαφή αντ.01846, η λυχνία θα πρέπει να διαμορφώνεται σε ένα γκρουπ του συστήματος By-me.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.