Οι μπαταρίες αντιστάθμισης είναι υποχρεωτικές για τη λειτουργία του αυτοματισμού;

Όχι, ο αυτοματισμός λειτουργεί επίσης χωρίς μπαταρίες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.