Οι νέες πρίζες με δύο εξόδους μπορούν να οριστούν ως "αποανάμειξης";

Όχι , οι έξοδοι είναι ισοδύναμες, εκτός από την απομακρυσμένη τροφοδοσία, διαθέσιμη μόνο διαμέσου του θηλυκού συνδετικού.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.