Οι πλακέτες των σειρών ZC 15/17/21/22/25/24 και των σειρών EC 10 και EC 25 μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κωδικοποιητή;

Όχι

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.