Οι πλακέτες RS16 και RS17 των κιτ EK14 και EK15 έχουν δεύτερο ραδιοκανάλι;

Όχι

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.