Οι συσκευές προβλέπουν μόνο την σύνδεση ενός καλωδίου bus?

Όχι. Η εξωτερική συσκευή ανάγνωσης και εσωτερική διαδικασία απαιτεί επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.