Οι τύποι των καρτών που διαχειρίζονται από αυτό το σύστημα είναι τρεις. Ποιες θα πρέπει να χρησιμοποιήσω;

Οι κάρτες που διαχειρίζεται και διαβάζει το λογισμικό από τις συσκευές ελέγχου πρόσβασης είναι : ST14C025, SIEMENS SLE4445, GEMPLUS GEMCLUB. Οι πρώτες είναι VIMAR και είναι αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο, ενώ οι υπόλοιπες είναι κάρτες για ειδικές χρήσεις που δεν πωλούνται απευθείας από τη VIMAR .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.