Οι φραγμοί υπερύθρων (αντ. 01832 ) μπορούν να συνδεθούν διαμέσου της διεπαφής 12 Volt ( 20491 και τα παρόμοια);

Όχι, έχουν ανάγκη από ένα τροφοδοτικό αποκλειστικό 01830, καθώς απορροφούν περισσότερο από το 10 mA που δίνει η διεπαφή ( που όμως μπορεί να τροφοδοτήσει από αυτές τις απορροφήσεις για παράδειγμα των PIR άλλων κατασκευαστών)

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.