Ο θερμοστάτης δεν διαθέτει εικονίδιο για την αναγνώριση της αμφίδρομης βάσης ραδιοκυμάτων.

Ο θερμοστάτης δεν αναγνωρίζει την βάση ραδιοκυμάτων. Επαληθεύσατε την σύνδεση με τη βάση 01930 και την ακεραιότητα των επαφών του συνδετήρα . Εκτελέστε reset του χρονοθερμοστάτη και της αμφίδρομης βάσης ραδιοκυμάτων και επανασυνδέστε την βάση χρονοθερμοστάτη.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.