Ο κωδικός πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 με ανώτατο όριο τα 10 ψηφία .

Βεβαιωθείτε ότι η εμπλεκόμενη ομάδα έχει επιλεγεί στο μενού της κεντρικής μονάδας "διαμόρφωση" - "διαχείριση διεπαφής" - "διαχείριση διεπαφής συσκευής επικοινωνίας ”-“επιτήρηση γκρουπ”. Αν η κεντρική μονάδα Convimar : “διαμόρφωση”-“διεπαφή”-“επιτήρηση γκρουπ”. Στη συνέχεια θα παρέχετε στην συσκευή επικοινωνίας τα δεδομένα σχετικά με το γκρουπ διαχείρισης : ο δείκτης με τον οποίο θέλετε να εντοπίσετε την ομάδα για την επικοινωνία, η διεύθυνση της κεντρικής μονάδας στην οποία έχει διαμορφωθεί η ομάδα και ο δείκτης του γκρουπ στην ίδια κεντρική μονάδα .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.