Ο κωδικός 01455 παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τόσο της κατανάλωσης όσο και της παραγωγής της ενεργειακής εγκατάστασης ή πρέπει να εγκατασταθεί και ο κωδικός 01450;

Το προϊόν 01455 επιτρέπει την είσοδο τριών αισθητήρων ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι σε μια μονοφασική εγκατάσταση στην οποία ο μετρητής παραγωγής βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση 40 cm από το μετρητή κατανάλωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τον κωδ. 01455 με δύο αισθητήρες ρεύματος.
Στην περίπτωση τριφασικών ή μονοφασικών συστημάτων με μετρητή παραγωγής τοποθετημένο σε άλλο χώρο ή σε απόσταση άνω των 40 cm, εκτός από τη μονάδα ελέγχου φορτίων κωδ. 01455, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μετρητής κωδ. 01450.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.