Πια είναι η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στην Πινακίδα και τα θυροτηλέφωνα/βιντεοθυροτηλέφωνα;

Η μέγιστη απόσταση ανάμεσα από πινακίδα και την τελευταία οθόνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 300 μέτρα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.