Ποια αντικείμενο αντικαθιστά το παλιό τηλεχειριστήριο χρώματος μαύρου με το κόκκινο έμβλημα;

Τα παλιά τηλεχειριστήρια με συχνότητα λειτουργίας 40 MHz, αντ. ZT01 (2 κανάλια) και αντ. ZT02 (4 κανάλια), έχουν αντικατασταθεί από ένα μόνο τηλεχειριστήριο αντ. ET02 (4 κανάλια) με κόκκινα μαύρα κουμπιά.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.