Ποια δεδομένα «χάνονται» σε περίπτωση βλάβης και αντικατάστασης της κεντρικής μονάδας By-me;

Σε περίπτωση αντικατάστασης της κεντρικής μονάδας, είναι απαραίτητο να έχει αποθηκευτεί η Βάση Δεδομένων της εγκατάστασης για την αποφυγή απώλειας τυχόν διαμόρφωσης που περιέχει αυτή. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η Βάση Δεδομένων της εγκατάστασης, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να προχωρήσει, με το λογισμικό EasyTool Professional, στην ανάγνωση της διαμόρφωσης. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ανακτήσει όλα τα δεδομένα, αλλά θα χρησιμεύσει για την επαναφορά: των ονομάτων της ομάδας, των ονομάτων των σεναρίων, για την εκ νέου δημιουργία ενδεχόμενων γεγονότων προγραμματισμού, για τον αυτόματο προγραμματισμό ενδεχόμενων κλιματικών ζωνών και τη διαμόρφωση των ζωνών και του κωδικού του συναγερμού, αν υπάρχει.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.