Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί εάν θέλετε να καταχωρήσετε έναν αισθητήρα σε μια διαφορετική περιοχή, από την σηματοδοτημένη ;

Συνεχίστε την καταχώρηση του αισθητήρα, στο τέλος της διαδικασίας η κεντρική μονάδα θα προτείνει την τοποθέτηση του ήδη καταγεγραμμένου αισθητήρα σε μια άλλη ζώνη . Η διαδικασία μετακινεί αυτόματα τη συσκευή σε μια νέα ζώνη.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.