Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της RJ 45 Cat 5 ή 5e με καλωδίωση τύπου T 568A και καλωδίωση τύπουΤ 568B ;

Οι δύο τύποι υποδοχής διαφέρουν από την κωδικοποίηση των καλωδίων των ακροδεκτών, ενώ οι αποδόσεις είναι ίσες. Κάθε τερματικό χαρακτηρίζεται από ένα χρώμα , το οποίο θα πρέπει να ταιριάζει με το χρώμα του συνδεδεμένου καλωδίου . Στην Ιταλία χρησιμοποιείται συνήθως καλωδίωση τύπου T 568B . Οι υποδοχές Vimar κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό με την καλωδίωση γενικού τύπου T 568A / B.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.