Ποια είναι η λειτουργία των ακροδεκτών L και 1

Οι ακροδέκτες L και 1 αντιστοιχούν στην βοηθητική έξοδο TRIAC ( 100mA 120-230 Vac) για τον εντολέα ενός ρελέ που συνδέεται με ένα γενικό φορτίο

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.