Ποια είναι τα μέγιστα χαρακτηριστικά του συστήματος Δυο Καλωδίων;

Είναι δυνατό να έχετε μέχρι 200 εσωτερικά ( για θυροτηλέφωνα και βιντεοθυροτηλέφωνα ), 15 πλακέτες (μια πλακέτα Master με ID 1 και άλλες 14 πλακέτες Slave ), μέχρι 16 ανεξάρτητους παραστάτες, 16 βοηθητικές λειτουργίες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.