Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του καλωδίου συστήματος αντιεισβολής Vimar via bus;

Καλώδιο συνεστραμμένου ντούμπλεξ με μόνωση και ελάχιστη διάμετρο 0,6 mm συμβατό με το CEI 46-5 . Η εταιρία Vimar διαθέτει στον κατάλογό της το αντικείμενο 01840 : είναι ένα καλώδιο που έχει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται παραπάνω και επιτρέπει , με δεδομένη την ονομαστική τάση λειτουργίας 300/500 V, την χρήση σε κοινά κανάλια με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας . Χορηγείται σε ρολά των 100 μέτρων .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.