Ποια προϊόντα είναι αναγκαία σε ένα σύστημα με περισσότερες πλακέτες; Τι είναι ο Συμπυκνωτής αντ.69MX;

Είναι αναγκαία η πρόβλεψη ενός Συμπυκνωτή αντ. 69MX στην περίπτωση ενός συστήματος με περισσότερες πλακέτες βιντεοθυροτηλεφώνου. Αν οι πλακέτες είναι μόνο για κλήση audio το προϊόν δεν χρειάζεται. Αυτό το αντικείμενο επιτρέπει την ζύγιση και την διανομή του σήματος video που προέρχεται από περισσότερες πλακέτες προς μία ή περισσότερες διακλαδώσεις στο σύστημα. Ο συμπυκνωτής προβλέπεται στην περίπτωση που υφίσταται μια πλακέτα audio/video και ένας επιλογέας video 69AM/T.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.