Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να εκτελέσω για την ρύθμιση της συσκευής επικοινωνίας GSM 01942 της κεντρικής μονάδας By-me ;

Θα πρέπει ν αδιαμορφώσω την συσκευή επικοινωνίας διαμέσου του πλήκτρου BUS και το μενού της κεντρικής μονάδας: "διαμόρφωση" - "διαχείριση διεπαφής συσκευής επικοινωνίας"-"διαμόρφωση". Μετά από αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να αφαιρέσετε και να αποκαταστήσετε την τροφοδοσία στην συσκευή επικοινωνίας αντικείμενο 01942 και επόμενα απόσπασμα: " διαμόρφωση"-"διαχείριση διεπαφής συσκευής επικοινωνίας" - "πιστοποίηση διεπαφής” , εγγράψτε τη συσκευή σας . Σημείωση : Στις προηγούμενες εκδόσεις πριν από την 01.11 η επιλογή "πιστοποίηση διεπαφής" αναφέρεται ως "τηλεφωνική συσκλευή επικοινωνίας" .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.