Ποιο είναι ο ζυγός 6560 και σε τι χρειάζεται; Θα πρέπει πάντα να εγκαθίσταται στο σύστημα ήχου του συστήματός σας μαζί με τα θυροτηλέφωνα ανοικτής ακρόασης Vimar;

Το 6560, του καταλόγου ELVOX, χρησιμεύει για την ενσωμάτωση στο σύστημα Sound System Vimar των θυροτηλεφώνων ανοικτής ακρόασης Vimar (αντ. 20555 - 20555.N - 20555.B - 14555 - 14555.SL ) και θα πρέπει να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο ELVOX, με σύνδεση που συμμορφώνεται με τις οδηγίες ανάντη των άλλων εγκατεστημένων συσκευών.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.