Πού πρέπει να συνδεθούν τα καλώδια του κωδικοποιητή στις πλακέτες RS01 και RS02;

Στη μαύρη, «σταθερή» κλέμα που είναι τοποθετημένη μετά το «CN4», η οποία επισημαίνεται από την ένδειξη SE (λευκό),  -E (μπλε),   +E (καφέ).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.