Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης των παρακάτω ενεργειών: Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων κυλιόμενου κωδικού στις κεντρικές μονάδες για συρόμενες καγκελόπορτες RS16 και RS05. Προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα συρόμενης καγκελόπορτας RS16. Βασικός προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα συρόμενης καγκελόπορτας RS05. Προηγμένος προγραμματισμός της διαδρομής στην κεντρική μονάδα συρόμενης καγκελόπορτας RS05

Δημοσιεύτηκε στις