Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πώς αποκλείεται ή κλήση ενδοσυνεννόησης ή θυροτηλεφώνου;

Θα πρέπει να ενεργείστε στο τηλέφωνό σας εισάγοντας τον αντίστοιχο κωδικό 80 R. Θα ακούσετε ένα φωνητικό μήνυμα "απενεργοποίησης ηχητικής ειδοποίησης" που δείχνει την απενεργοποίηση όλων των ηχητικών ειδοποιήσεων. Για να επαναφέρετε την ηχητική ειδοποίηση αστικής γραμμής 1 πληκτρολογείστε στο τηλέφωνο 81 R, αν θέλετε να επαναφέρετε την αστική γραμμή 2, πληκτρολογείτε 82 R, αν θέλετε να επαναφέρετε τόσο τις ηχητικές ειδοποιήσεις πληκτρολογείτε R 83, αν θέλετε να επαναφέρετε την κλήση θυροτηλεφώνου πληκτρολογήστε 84 R. Μόνο για τον αριθμό επέκτασης 41, θα πρέπει να εισάγετε έναν διαφορετικό αρχικά προγραμματισμό ώστε να είστε σε θέση να εκτελέσετε τους ακόλουθους προγραμματισμούς 80R, 81R,82R,83R,84R. Αυτός ο προγραμματισμός ισχύει μόνο για την επέκταση 41 και την ακόλουθη: 98 * 4 1234 0189 002 R

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.