Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Μπορείτε να μεταφέρετε όλες τις τηλεφωνικές κλήσεις σε ένα ενιαίο παράγωγο που λειτουργεί ως μετα-πάροχος;

Θα πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεφωνικό κέντρο για τη νυχτερινή υπηρεσία. Από το παράγωγο πληκτρολογήστε την ακολουθία 41: 98 1234 (αρ. παράγωγο) 5 R 5 σημαίνει την νυχτερινή υπηρεσία για τη γραμμή 1. 98 1234 (αρ. παράγωγο) 6 R Il 6 σημαίνει την νυχτερινή υπηρεσία για τη γραμμή 2. Η ενεργοποίηση της νυχτερινής υπηρεσίας γίνεται πληκτρολογώντας τον κωδικό από οποιοδήποτε τηλέφωνο 901 R. Η απενεργοποίηση με 900 R. Εάν η νυχτερινή υπηρεσία είναι ενεργή όλες οι κλήσεις πρέπει να πέσουν στο παράγωγο που έχει ρυθμιστεί στον προγραμματισμό. Τα παράγωγα τηλέφωνα μπορεί να είναι περισσότερα από ένα.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.