Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πως να συνδέσετε το σύστημα ενδοσυνεννόησης στην κεντρική μονάδα τηλεφώνου;

Το περιβάλλον διεπαφής που έχει εισαχθεί στην κεντρική μονάδα επιτρέπει τη σύνδεση των συστημάτων ενδοεπικοινωνίας ELVOX με ήχο κλήσης Sound System ή C.A. Τα καλώδια προς σύνδεση είναι τα καλώδια της φωνητικής λειτουργίας (1-2-3), το καλώδιο κλήσης (6) και το καλώδιο επιστροφής της κλειδαριάς (S ή 7).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.