Προγραμματισμός στις κεντρικές μονάδες: Πως να προγραμματίσετε το τηλεφωνικό κέντρο στην ανταλλαγή για την αναγνώριση του βαθμονομημένου ανοίγματος;

Ο προγραμματισμός αυτός επιτρέπει στο τηλεφωνικό κέντρο το πλήκτρο R που υπάρχει στα τηλέφωνα των διαφορετικών εμπορικών σημάτων και πραγματοποιείται όταν με το πάτημα R, το τηλεφωνικό κέντρο δεν πραγματοποιεί καμία εντολή ή μειώνει την επικοινωνία ήχου. Η αλλαγή της αναγνώριση του βαθμονομημένου ανοίγματος γίνεται προγραμματίζοντας στο τηλεφωνικό κέντρο την λειτουργία: 98 1234 9x αρ. παραγώγου χωρίς το 4 R Όπου: 9x = Επιλέξτε το χρόνο (εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεφώνου). Οι κώδικες προγραμματισμού 97 ή 98 μεταβάλλουν την αναγνώριση του βαθμονομημένου ανοίγματος. Ο κωδικός 97, εισάγεται κανονικά παρουσία των σταθερών τηλεφώνων, ο κώδικας 98, υπό την παρουσία των ασύρματων. 97 = αλλαγή 50 - 160 ms 98 = αλλαγή σε 80 - 800 ms μπορεί να τρέξει και τα δύο προγράμματα για την επέκταση της αναγνώρισης στο διάστημα 50 - 800 ms (98 1234 97 d R 98 d R). Είναι δυνατόν να προγραμματίσετε πολλά τηλέφωνα στη σειρά, για παράδειγμα: 98 1234 98 ή 97 41,42,43,44,45,46,47,48 R. αρ° παραγώγου χωρίς το 4 = θα πρέπει να εισηχθεί στον προγραμματισμός πρέπει να ενσωματωθεί στο αριθμό επέκτασης, όπως τον αριθμό 42, χωρίς την αρχική 4, τότε μόνο ο αριθμός 2.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.