Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης των παρακάτω ενεργειών: αρχική διαμόρφωση του DVR, διαμόρφωση του δρομολογητή, δημιουργία της υπηρεσίας DNS, διαμόρφωση του DVR για απομακρυσμένη πρόσβαση, σύνδεση στο DVR μέσω APP SuperLive Pro

Δημοσιεύτηκε στις