Το βίντεο παρουσιάζει, ξεκινώντας με ήδη καλωδιωμένη εγκατάσταση, ορισμένες προκαταρκτικές διαδικασίες: από την αφαίρεση της βιντεο-οθόνης αφής έως τη σύνδεση με τον Η/Υ και το interface προγραμματισμού. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικασία λήψης του ενημερωμένου υλικολογισμικού (check for update) από το λογισμικό EasyTool Professional για τη μεταφορά του στο μηχανισμό. Στο σημείο αυτό, μετά τη φόρτωση της βάσης δεδομένων της εγκατάστασης που δημιουργήθηκε προηγουμένως, περιγράφεται η διαδικασία πλήρους διαμόρφωσης των εικονιδίων/λειτουργιών.

Δημοσιεύτηκε στις