Πως είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός του συστήματος βιντεοθυροτηλεφώνου Δυο Καλωδίων;

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: με μη αυτόματο τρόπο για τις βασικές διαμορφώσεις, μέσω των κατάλληλων πλήκτρων που υπάρχουν στις συσκευές, μέσω Η/Υ με λογισμικό Saveprog και διεπαφή 692I/U ή μέσω διεπαφής Elvox αντ.950C, όπου είναι δυνατόν.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.