Πως μπορώ να ενεργοποιήσω τα φώτα και να σηκώσω τα ρολά πριν ξεκινήσω να διαμορφώνω το σύστημα by-me ;

Για την διευκόλυνση των διαδικασιών στο εργοτάξιο πριν από την διαμόρφωση του συστήματος. Ως default αν έχω ένα σύστημα που αποτελείται από 2 πλήκτρα και ένα ενεργοποιητή, το αριστερό πλήκτρο ελέγχει την λειτουργική φραγή του ενεργοποιητή επάνω στο σύστημα ( relè, dimmer ή ενεργοποιητή για ρολά ). Κατά την διαμόρφωση οποιασδήποτε λειτουργικής φραγής σε ένα γκρουπ by-me, το αριστερό πλήκτρο δεν θα το ελέγχει πια. Μετά από ένα reset του συστήματος, το αριστερό πλήκτρο θα αρχίσει να ελέγχει τον ενεργοποιητή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.