Πως συμπεριφέρεται το σύστημα σε περίπτωση βλάβης της κεντρικής μονάδας;

Το σύστημα εισέρχεται σε συναγερμό για υποτιθέμενη συνθήκη Συναγερμού Watchdog. Το υπόλοιπο σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί ( ομάδες και τα σενάρια ανακαλώμενα από το πλήκτρο) . Μέσα από το μενού "Διάγνωση" μπορώ να προβλέψω την διάγνωση της ελαττωματικής κεντρικής μονάδας, στην περίπτωση αυτή, οι επιμέρους συσκευές θα μεταβιβάσουν στην κεντρική μονάδα την διαμόρφωσή τους.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.