Πως συμπεριφέρεται το σύστημα σε περίπτωση βλάβης μιας και μόνο συσκευής;

Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση "Συναγερμός tamper" (αλλοίωση) . Στον πίνακα ελέγχου εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα της "Συναγερμός tamper". Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στην έλλειψη συσκευής " υποδεικνύοντας τον τύπο του προϊόντος και την περιοχή στην οποία έχει ρυθμιστεί .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.