Πως συνδέω το τροφοδοτικό 01401 ; Πως συνδέω τους ακροδέκτες της κεντρικής μονάδας By-me ;

Αν υφίσταται το SAI, θα πρέπει να φέρετε την έξοδο AUX στην μονάδα του backup και από αυτή θα ξεκινήσουν και το bus και η τροφοδοσία του display V+ V- . Σε περίπτωση ενδεχόμενης τροφοδοσίας της συσκευής επικοινωνίας GSM 01942 λαμβάνεται και αυτή από την έξοδο AUX του 01801 ( και η έξοδος BUS παραμένει σε κάθε περίπτωση αχρησιμοποίητη). Αν υφίσταται το SAI το bus που θα διασχίσει την κεντρική μονάδα θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε εκείνο από το SAI και για να διαμορφωθούν στην συνέχεια συστήματα αυτοματισμών θα πρέπει πρώτα να διαμορφωθεί στην κεντρική μονάδα τουλάχιστον ένα Router . Αν αντίθετα δεν υφίσταται το SAI, θα συνδεθεί η έξοδος AUX του τροφοδοτικού στους ακροδέκτες V+ V- του τροφοδοτικού του monitor και την έξοδο του BUS στο bus . Ενδεχόμενα η συσκευή επικοινωνίας GSM 01942 θα τροφοδοτείται και αυτός από την έξοδο AUX . Οι ακροδέκτες C και A της κεντρικής μονάδας by-me θα πρέπει να αφήνονται ανοικτοί .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.