Πως συνδέω το Router ( συζεύκτης εν σειρά ) αν η κεντρική μονάδα είναι τοποθετημένη στο bus του SAI ;

Το router λειτουργεί σαν φίλτρο για τα μηνύματα των 2 bus που είναι συνδεδεμένα σε αυτό, αφήνοντας την μετάβαση μόνο των επιθυμητών. Την ίδια στιγμή διαχωρίζει ηλεκτρικά τα 2 bus, ενώ κάθε ένας έχει ανάγκη από το τροφοδοτικό του 01801. Στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται το SAI η κεντρική μονάδα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδέεται στο bus του SAI, το οποίο θα συνδεθεί με τον ακροδέκτη του BUS 1 του router. Στον ακροδέκτη BUS 2 θα συνδεθεί το bus των συστημάτων Αυτοματισμών ( ρολά, ρελέ, κλπ ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.