Πως τροφοδοτείται το αντικείμενο 01913 Clima-phone?

Η συσκευή λαμβάνει τροφοδοσία σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, από την τάση δικτύου (ακροδέκτες L και Ν ) , τα οποία μπορεί να είναι είτε σε 120V είτε σε 230V. Επίσης θα πρέπει να προστεθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (παρέχονται) στο εσωτερικό της συσκευής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση απουσίας της τάσης .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.