Πόσα είναι και πόσο διάρκεια έχουν αυτοί οι κύκλοι των σειρήνων συναγερμού ;

Ο κύκλος είναι μοναδικός για κάθε σειρήνα συναγερμού είτε για την εσωτερική σειρήνα είτε για την εξωτερική και η διάρκεια είναι ρυθμίσιμη από την κεντρική μονάδα (120 ÷ 250 s) . Με τη βοήθεια ενός jumper μπορείτε να περιορίσετε τη διάρκεια του ήχου της εξωτερικής σειρήνας σε 30 s .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.