Πόσα καλώδια συνδέονται με το 69DM;

Από την πλευρά DigiBus, 3 + ομοαξονικό (στην περίπτωση του συστήματος βίντεο) μόνο σε 3 συστήματα ενδοεπικοινωνίας. Ένα ζεύγος συνεστραμμένων καλωδίων από την πλευρά Δύο Καλωδίων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.