Πόσα κλειδιά master μπορώ να έχω για έναν αναγνώστη master;

Μπορώ να έχω μέχρι 4 κλειδιά master. Αυτά θα επιτρέψουν την εκμάθηση του αντίστοιχου ενεργοποιητή και την διαμόρφωση των κλειδιών slave.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.