Πόσα συστήματα μπορεί να τροφοδοτήσει ένα τροφοδότης του συστήματος 6922.1;

Ο αριθμός των συστημάτων είναι άσχετος με το σύστημα σε αδράνεια (monitor απενεργοποιημένα) ενώ σε κλήση το τροφοδοτικό του συστήματος καταφέρνει να εγγυηθεί την έναυση max 2 βιντεοθυρετηλεφώνων. Στην περίπτωση πολλαπλών εναύσεων (από 3 έως 8) είναι αναγκαία η πρόληψη ενός επιπρόσθετου τροφοδοτικού αντ. 6922.1 για κάθε βιντεοθυροτηλέφωνο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.