Πόσες γραμμές των φορτίων ελέγχει ένα 01455 ;

Μπορεί να ελέγξει μέχρι και 16 ομάδες φορτίων ( μέσω των ρελέ που έχουν διαμορφωθεί σε 16 λειτουργικές ομάδες ) . Συνιστούμε την εγκατάσταση ρελέ ισχύος υποστήριξης μεταξύ της εξόδου του ρελέ Vimar και της πρίζας του ρεύματος , εάν πρόκειται να συνδέσετε τα βαριά φορτία για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστροφής του ρελέ Vimar στην περίπτωση των κορυφώσεων απορρόφησης ή δυσλειτουργίας της συσκευής που τροφοδοτείται .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.