Πόσες θυροτηλεοράσεις 14550/20550 με 01963 και 01960 μπορώ να συνδέσω σε μια εγκατάσταση 2 fili;

Για κάθε 4 θυροτηλεοράσεις με ενσωματωμένη κεντρική μονάδα οικιακού αυτοματισμού 01960, πρέπει να δημιουργήσετε μια νησίδα με ένα διαχωριστή 692S και ένα τροφοδοτικό 6922. Κάθε κεντρική μονάδα οικιακού αυτοματισμού πρέπει να τροφοδοτείται πάντα από το σχετικό τροφοδοτικό 01801.

Σε περίπτωση στην οποία όλες οι θυροτηλεοράσεις έχουν μόνο το 01963 (interface 2 fili) χωρίς κεντρική μονάδα οικιακού αυτοματισμού, ο κανόνας αυτός δεν ισχύει.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.