Πόσες λειτουργικές ομάδες μπορούν να πραγματοποιηθούν σε μια κεντρική μονάδα;

  • Είναι δυνατή η διαχείριση έως 480 λειτουργικών γκρουπ ( μεταξύ των γκρουπ Κλιματισμού, Αυτοματισμών, τον Έλεγχο Φορτίων και SAI) , στην ίδια κεντρική μονάδα.
  • Είναι δυνατή η διαχείριση έως 256 λειτουργικών γκρουπ ( γκρουπ Κλιματισμού, Αυτοματισμών, τον Έλεγχο Φορτίων) , στην ίδια γραμμή-bus .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.