Πόσες πλακέτες μπορώ να συνδέσω κατάντη μιας διεπαφής 69DM;

Έως 14 πλακέτες

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.