Πόσες συσκευές μπορώ να συνδέσω στον ακροδέκτη "BUS" των συστημάτων λήψης της ηχητικής σκέδασης (20581/14581 , 01901);

Στο αποκλειστικό ακροδέκτη "BUS" των δεκτών συσκευών είναι δυνατή η σύνδεση το μέγιστο έως και 3 συσκευών αυτοματισμού By-me.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.