Πόσους αριθμούς μπορώ να αποθηκεύσετε στον κατάλογο της συσκευής επικοινωνίας GSM αντικειμένου 01942;

Μπορώ να απομνημονεύσω μέχρι το μέγιστο 8 αριθμούς.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.