Πόσο ρεύμα απορροφά η συσκευή επικοινωνίας GSM 01942 ;

Η συσκευή επικοινωνία απορροφά 250 mA με τροφοδοσία 12 - 30Vdc, πλευρά bus 10mA.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.