Πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω την αυτόματη ενεργοποίηση των σεναρίων ή των κλιματικών ζωνών και πότε την χειροκίνητη με το 01942 ;

Χρησιμοποιήστε την αυτόματη ενεργοποίηση σε περίπτωση που έχετε να χειριστείτε όλα τα σενάρια και όλες τις ζώνες κλιματισμού που είναι παρούσες στην κεντρική, ενώ αν θέλω να ενεργοποιήσω μόνο ένα μέρος από αυτά είναι δυνατή η χρήση της χειροκίνητης ενεργοποίησης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.